HÌNH ẢNH KÝ TÚC XÁ THỰC TẬP SINH SAO VIỆT

Trong thời gian học tập tại Trường Đào tạo, các TTS sẽ ở tại Ký túc xá của Trường. Ký túc đc phân chia riêng biệt Ký túc nam, Ký túc nữ.